Liendert

Klik hier voor een gratis waardebepaling

Liendert AmersfoortDe eerste huizen in Liendert verrezen midden jaren 60. Destijds werd met name Liendert

aangewezen als eerste uitbreidingswijk van Amersfoort.

De rechte straten in de wijk met groenstroken vormden een nieuw concept. Veel straten zijn

genoemd naar vogels of hebben daarmee te maken.

Bekijk hier de woningen te koop in Liendert 

Inmiddels is er volop aandacht voor sociale projecten en wordt er veel gerenoveerd. De

bewoners spelen daarbij een actieve rol.

Deze aanpak zorgt ervoor dat de woonomgeving als veilig en prettig wordt ervaren.
De omgeving van De Horsten heeft in voorgaande jaren vele veranderingen ondergaan. Voor

is in Liendert is de ABC school met als doelstelling:

Samenwerken voor een hele belangrijke doelgroep: alle kinderen van Amersfoort van nul tot

en met twaalf jaar.

In Amersfoort betekent dit op de eerste plaats een bundeling van de krachten van scholen,
organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het
wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk). Samen combineren zij hun
krachten om met een wijkgericht aanbod te komen voor kinderen en hun ouders. Samen
werken ze aan doorlopende leerlijnen, gezamenlijke activiteiten, pedagogische afstemming

en goede overdracht en begeleiding van kinderen.

ABC is een voorziening voor kinderen en hun ouders. Maar de ABC's willen meer zijn dan dat.
De ABC is voor, maar ook van kinderen en ouders. Professionals doen hun uiterste best om
in te spelen op de wensen van bewoners en gebruikers. Daarbij wordt nadrukkelijk
geluisterd naar wat er leeft in de wijk. Vanuit die visie benaderen we kinderen en hun ouders
niet louter als consument van de ABC. Zij zijn co-producent van de ABC; zij bepalen mede

wat er straks in hun wijk gebeurt.

Vanuit Liendert zijn de A28 en A1 heel vlot te bereiken. Voor de binnenstad pak je de

fiets!

Download het WoningWijkRapport Liendert