Dit is de NHG grens in 2022

De waarde van huizen blijft maar stijgen. Het einde lijkt nog niet in zicht. Een gevolg hiervan is dat er minder hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden afgesloten. Eenvoudigweg omdat de verstrekte hypotheek, de NHG-grens steeds vaker overschrijdt. Daarom heeft NHG besloten de kostengrens per 1 januari 2022 te verhogen naar €355.000.

NHG Grens 2022

Inflatiecorrectie NHG grens 2022

Ieder jaar wordt de NHG grens opnieuw bepaald door NHG, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. Dit doen ze aan de hand van een vaste methode. 

De bedoeling is om te zorgen voor een stabiele woningmarkt en tegelijkertijd het verkrijgen van een hypotheek eenvoudiger te maken.

Gemiddelde woningwaarde in 2022

In 2022 verwacht NHG dat de gemiddelde huizenprijs rond de €400.000 is. In 2021 is de NHG-kostengrens €325.000. De nieuwe kostengrens wordt vastgesteld aan de hand van historische maandelijkse gemiddelde koopsommen van de afgelopen 27 maanden (tot augustus 2021).

Dit gemiddelde wordt verhoogt met 4% om zo beter aan te sluiten bij de gemiddelde huizenprijs. Zo is de nieuwe NHG grens in 2022 vastgesteld op €355.000.

De nieuwe NHG grens geldt per 1 januari 2022.

Extra hoge grens NHG bij energiebesparende maatregelen

Voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen geldt nog eens 6% bovenop de vastgestelde €355.000, waarmee de NHG grens met energiebesparende maatregelen op €376.300 wordt gesteld.

Ook de hoogte van de borgtochtprovisie wijzigt. Voor het afsluiten van een hypotheek met NHG betaal je nu 0.7% provisie over de hoogte van de hypotheek. Vanaf 1 januari 2022 is dit percentage lager: 0.6%. 

Wil je een woning kopen in Amersfoort? Bekijk hier ons aanbod.

 

Foto van Vecislavas Popa 

Review

review Mevrouw De Boo - Sibeliusstraat 9